ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : งานกิจการสภา อบต.สวนหลวงจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔


รายละเอียด :
    

งานกิจการสภา อบต.สวนหลวงจัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง นายวิสูตร บุศราทิศ ประธานสภา อบต.สวนหลวง เป็นประธานเปิดประชุมสภา อบต.สวนหลวงสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี นายบุญยืน ประทุมมาศ นายก อบต.สวนหลวง นายอรุณ แก้วช่วย นายทวีชัย ก้านกิ่ง รองนายก อบต. นางสาวปราณี เพชรรัตน์ เลขานุการนายก อบต. นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล ปลัด อบต. ตำแหน่งเลขานุการสภา และ สมาชิกสภา อบต.ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ก่อนเข้าห้องประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมได้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากาก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด

                                                             

                                                  ///////////////////////////////////////

                                   พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง //รายงาน

                                                                                      19-02-2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**