ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : อบต.สวนหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน


รายละเอียด :
    

อบต.สวนหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพฤหัสบดี ที่ 25กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ซอยเนินเจ เขตหมู่ที่ 4และ เขตหมู่ที่ 5ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกอบต.สวนหลวง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และจิตอาสาในพื้นที่ตำบลสวนหลวงร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นหน่วยงานที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โดยที่ขอบเขตความรับผิดชอบและทำหน้าที่สำคัญ ประกอบด้วย การติดตามและส่งเสริม ตลอดจนให้การสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนในการพัฒนาประเทศตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน การวางแผนดำเนินการโครงการจิตอาสาฯ และการจัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้จัดทำแผนปฏิบัติงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหรือบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในห้วงเดือนมกราคม-มิถุนายน2564 ดังนี้ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เก็บกวาดทำความสะอาดวัด ณ วัดพังยอม หมู่ที่ 9ตำบลสวนหลวนหลวง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ซอยสายเนินเจวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ วัดหนองหินหลัก หมู่ที่ 10ตำบลสวนหลวงวันที่ 30 เมษายน 2564เก็บขยะทำความสะอาด ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564เก็บขยะ ตัดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ถนนสายหนองไม้แก่น หมู่ที่ 9ตำบลสวนหลวง และวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ลอกคลอง กำจัดวัชพืช ณ คลองหน้าห้วย หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาในพื้นที่ตำบลสวนหลวงเป็นอย่างดี

 

 

                                                                             ////////////////////////////////////////////

                                                         พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง //รายงาน

                                                                                           25 กุมภาพันธ์ 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**