ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ อบต.สวนหลวงให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา


รายละเอียด :
    

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ลงพื้นที่ อบต.สวนหลวงให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง นายบุญยืน ประทุมมาศ อบต.สวนหลวง ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง ในการลงพื้นที่ อบต.สวนหลวง ให้บริการต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี ๒๕๖๔ ล่วงหน้า ทั้งนี้มีประชาชนมารับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยนำเอกสาร ดังนี้ กรณีต่ออายุ นำสำเนาใบอนุญาตฉบับเดิม สำเนาบัตรประจำตัวประชน กรณีรายใหม่ นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลังที่ประกอบกิจการร้านค้า แผนที่ ที่ตั้งของสถานประกอบการ ทั้งนี้ประชาชนหรือสถานประกอบการที่สนใจดำเนินการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บภาษี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง โทร.๐-๗๕๕๑-๗๔๙๒ โทรสาร.๐-๗๕๕๑-๗๔๙๘

 

                                                                     ///////////////////////////////

                                               พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                                                   ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2564    อ่าน 27 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**