ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราชเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID -19) ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง อบต.สวนหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อาทิ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงานตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔>และจัดทำคำถวายพระชัยมงคลลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์ https://www.abtsuanluang.go.th ทั้งนี้ อบต.สวนหลวงขอเชิญขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

                                                     

                                                              ////////////////////////////////////////

                                             พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง //รายงาน

                                                                               ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**