ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน


รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เปิดเผยว่า"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประกอบกับขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙) ได้เกิดขึ้นระลอกใหม่ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ให้สอดคล้องกับมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙(COVID -๑๙) ไม่ให้กระจายไปในวงกว้าง อบต.สวนหลวง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อาทิ ประดับพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี พร้อมเครื่องราชสักการะบริเวณหน้าสำนักงาน ประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ส.ท.พร้อมประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วอาคารสำนักงานตลอดเดือนมิถุนายนและจัดทำคำถวายพระชัยมงคลลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีแบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์https://www.abtsuanluang.go.th ทั้งนี้ อบต.สวนหลวงขอเชิญขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ แบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ผ่านระบบออนไลน์ ตลอดเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

                                                                      ///////////////////////////////////////////////

                                                      พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง //รายงาน

                                                                                                                      ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2564    อ่าน 17 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**