ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กองคลัง อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มช่องทางการชำระภา


รายละเอียด :
    

กองคลัง อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มช่องทางการชำระภาษี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นายบุญยืน ประทุมมาศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เปิดเผยว่า"งานกองคลัง อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มช่องทางการชำระภาษี ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ท่านสามารถนำใบแจ้งยอดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปชำระที่เคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือชำระที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ด้วยเงินสด ตั๋วแลกเงิน แคชเชียรเช็คของธนาคารสาขาในจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งจ่ายในนาม องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หรือชำระผ่าน ATM ,Internet Banking ,Mobile Banking ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมบริการชำระบิลข้ามธนาคาร ( Cross Bank Bill Payment) และหากเกินกำหนดระยะเวลาตามแจ้ง กรุณาชำระเงินที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกองคลัง อบต.สวนหลวง โทร.๐๗๕-๓๖๒๑๗๗ ต่อ ๑๖

                                                                            

                                                                              /////////////////////////////

                                                 นายพิชัย ชูกลิ่น // ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                                                                ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2564    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**