ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กองช่าง อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรห
รายละเอียด :
    

กองช่าง อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.160-01 สายดอนทือ กม.8 หมู่ที่ 3,2 บ้านดอนทือ บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 บริเวณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.160-01 สายดอรถือ – กม.8 หมู่ที่ 3,2 บ้านดอนทือ บ้านบางต้า ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชาย เภรีภาศ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ นางชุติกาญจน์ บุตรทอง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ นายสรศักดิ์ อักษรรัตน์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ นางสาวพรรณทิพา คงดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กรรม นางสาวบุษกร พูนพนัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ ซึ่งปริมาณงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 10,000 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย สัญญาจ้างที่ 19/2564 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 18 มิถุนายน 2564 รวม 120 วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 4,575,000 บาท ค่าปรับวันล่ะ 11,438 บาท ผุ้ว่าจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ผู้รับจ้าง หจก.จิระวัฒน์การโยธา โดยธัญญวิทย์ พาหุกาญจน์ โดยมีนางสาวอุมาพร แดงขาว หน้าหน้าควบคุมงาน และนายครรชิต คงเอียด ผู้ควบคุมงาน

 

                                                                      ////////////////////////////

                                                นายครรชิต คงเอียด ผู้ช่วยช่างโยธา // ภาพ

                                            พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                                  6 กันยายน 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กันยายน 2564    อ่าน 15 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**