ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ ลงพื้นที่ อบต.สวนหลวงเพื่อประเมินประสิทธิภาพLPA


รายละเอียด :
    

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีฯ ลงพื้นที่ อบต.สวนหลวงเพื่อประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาอบต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล ปลัด อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นางกัลยา อนันตพันธ์ ประธานอนุกรรมการ และคณะทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPA) ประจำปี ๒๕๖๔ สำหรับประเด็นที่ใช้ในการประเมิน (LPA) ประกอบด้วย ๕ มิติ ดังนี้ มิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ มิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร และมิติที่ ๕ ธรรมาภิบาล ทั้งนี้การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ทุกประเด็น อนึ่ง ผู้เข้าร่วมประเมินได้สวมหน้ากาก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด

                                                           

                                                                     /////////////////////////////

                                    พิชัย ชูกลิ่น // ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                      ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564    อ่าน 12 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**