ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต
รายละเอียด :
    

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เวลา09.00 น. นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งในเขตพื้นที่ตำบลสวนหลวง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลไพบูลย์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้กับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ขึ้น ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้บันทึกการประชุมชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ผู้สมัครได้ติดตามสืบค้นข้อมูล เพื่อปฏิบัติและดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ได้ทางเว็บไซต์ http://www.ect.go.th/nakhonsithammaratเฟสบุ๊ค สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมราช"www.ect.go.th/nakhonsithammarat และ เฟสบุ๊ค สนง.กกต.จว.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว สนง.กกต.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชโดย รองผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งคุณสมบัติและการสมัคร ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง แนวทางการหาเสียงและข้อห้ามต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฎิบัติตามมาตรฐานการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

                                                                               ////////////////////////////

                                                พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                          7 ตุลาคม 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2564    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**