ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : อบต.สวนหลวง เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ตามแนวทางการรับสมัครเลือกตั้ง อบต.ในสถรายละเอียด :
    

อบต.สวนหลวง เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ตามแนวทางการรับสมัครเลือกตั้ง อบต.ในสถานการณ์ COVID 19

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ม.4 ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช 

นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.สวนหลวง กล่าวว่า ตามคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และ ผู้บริหาร ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เมื่อวันที่ 1ตุลาคม พ.ศ.2564และ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง (ส.ถ.1/1 และ ผ.ถ.1/1)โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ในพื้นที่ อบต.สวนหลวง มี 13 หมู่บ้าน มีเขตการเลือกตั้ง 13 เขต สมาชิก อบต.เขตละ1คน สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุไม่ตำกว่า 25ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง นายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายก อบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคนเป็นสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับบรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของ อบต.สวนหลวง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีว่าที่ผู้สมัครเข้าร่วมสมัครรับเลือกตั้งอย่างคึกคัก ทางด้านการรักษา มาตรการป้องกันโควิด-19 ทาง อบต.สวนหลวง ได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสสริมสุขภาพตำบลสวนหลวง อสม.ในพื้นที่ ตั้งจัดจุดตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือบริการหน้ากากอนามัย จัดโต๊ะเขียนใบสมัคร-ตรวจเอกสาร โดยมีการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19อย่างเคร่งครัด

                           

                                                                      ///////////////////////////////

                                           พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                  11 ตุลาคม 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564    อ่าน 11 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**