ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กองช่าง อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสรายละเอียด :
    

กองช่าง อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งอ้ายหมี- สวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ 3ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริเวณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองทุ่งอ้ายหมีสวนส้มบ้านนางเจียน หมู่ที่ 3ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชาย เภรีภาศ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ นางสาววิสา บัวทิพย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ นางสาวบุษกร พูนพนัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรรมการ ซึ่งปริมาณงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 176 เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 704 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20เมตร หรือพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 70.4 ตร.ม. ตามแบบแปลนที่ อบต.สวนหลวงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1ป้าย เป็นเงิน 460,430 บาท สัญญาจ้างที่ 26/2564 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 17กรกฎาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รวม 90 วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 460,430 บาท ค่าปรับวันล่ะ 468 บาท ผู้ว่าจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ผู้รับจ้าง หจก.ทองจิตร์ อีควิปเม้นท์ การโยธา โดยนายอนันต์ อินฉายโดยมีนางสาวอุมาพร แดงขาว หน้าหน้าควบคุมงาน และนายครรชิต คงเอียด ผู้ควบคุมงาน

                                      

                                                                    ////////////////////////////

                                                          นายครรชิต คงเอียด ผู้ช่วยช่างโยธา

                                                      พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                         13 ตุลาคม 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564    อ่าน 6 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**