ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : กองช่าง อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสา

รายละเอียด :
    

กองช่าง อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเผ้ง- บ้านน่งอนงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564บริเวณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเผ้งบ้านอนงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมชาย เภรีภาศ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ นายสรศักดิ์ อักษรรัตน์ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรรมการ นางสาวศดานันท์ เพ็ชร์ไทยพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ ซึ่งปริมาณงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4เมตร ระยะทาง 176เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 704 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย สัญญาจ้างที่ 27/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 28 กรกฎาคม2564 สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 25 ตุลาคม2564 รวม 90 วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 459,500 บาท ค่าปรับวันล่ะ 460 บาท ผู้ว่าจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ผู้รับจ้าง หจก.ปวรรตการโยธา โดยนางสาวจุฑาทิพย์ ทองแกมนาคโดยมีนางสาวอุมาพร แดงขาว หน้าหน้าควบคุมงาน และ นายครรชิต คงเอียด ผู้ควบคุมงาน

                           

                                                           ///////////////////////////////

                                               นายครรชิต คงเอียด ผู้ช่วยช่างโยธา // ภาพ

                                             พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                      13 ตุลาคม 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564    อ่าน 5 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**