ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุภาพ-ชลประทานเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระรายละเอียด :
    

กองช่าง อบต.สวนหลวง พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุภาพ-ชลประทานเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันพุธ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บริเวณก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางสุภาพ-ชลประทานเก่า หมู่ที9 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวกัลยวรรธน์ อาญาสิทธิ์ กรรมการ นางสาวศดานันท์ เพ็ชรไทยพงศ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ ซึ่งปริมาณงานโดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง 4.00เมตร ระยะทาง 1.39เมตร หนา 0.15 เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า556 ตรม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.20 เมตร ตามแบบมาตรฐาน ท1-01 กำหนด และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย สัญญาจ้างเลขที่ 25/2564 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564เริ่มสัญญาจ้างวันที่ 7 กรกฎาคม 2564สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 รวม 90 วัน ค่าก่อสร้างเป็นเงิน 366,500 บาท ค่าปรับวันล่ะ 367 บาท ผู้ว่าจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ผู้รับจ้าง หจก.ปวรรต การโยธา โดยนางสาวจุฑาทิพย์ ทองแกมนาค โดยมีนางสาวอุมาพร แดงขาว หน้าหน้าควบคุมงาน และนายครรชิต คงเอียด ผู้ควบคุมงาน

                   

                                                                   ///////////////////////////

                                                  นายครรชิต คงเอียด ผู้ช่วยช่างโยธา // ภาพ

                                                   พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                              26 ตุลาคม 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564    อ่าน 22 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**