ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับนางสาวผริตา หนูสงค์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

รายละเอียด :
    

อบต.สวนหลวง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวผริตา หนูสงค์ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.สวนหลวง เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อนุมัติให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินงานโครงการอาสาสมัครบริบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประกอบด้วย ดีเด่นระดับจังหวัด และดีเด่นระดับอำเภอ ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดในการประชุม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ได้ประกาศผลการคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564ระดับจังหวัด ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ นางพาณี สมพืช สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวผริตา หนูสงค์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสุดารัตน์ ฉายาภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ ทั้งนี้ นางสาวผริตา หนูสงค์ อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีหน้าที่ปฏิบัติงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ หมู่ที่ 7หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ

                                                         

                                                                //////////////////////////

                                     พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                         2 พฤศจิกายน 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**