ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : มอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รายละเอียด :
    

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด มอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ บ้านนายวุฒิชัย ศรีช่วย เลขที่ 150 ม.3 และบ้านนางแอบ อินทร์หนู เลขที่ 89/2 ม.13 ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช นางชุติกาญจน์ บุตรทอง หัวหน้าสำนักงานปลัด นางสาววิสา บัวทิพย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นางสาวชลิดา สังข์ทองจีน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.ตำบลสวนหลวง) ลงพื้นที่เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพโครงการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งให้องค์ปกปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกคนพิการทางการมองเห็น ที่ได้รับรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ที่ไม่เคยได้รับถุงยังชีพจากสมาคมฯและอาศัยในพื้นที่จริง ทั้งที่เป็นประชากรหลักและประชากรแฝง ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการมีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนตาบอดที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นฯลฯโดยให้อำเภอได้มอบหมายท้องถิ่นอำเภอรับถุงยังชีพ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช (ซอยบ้านครูขวัญ) เพื่อนำไปส่งมอบองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ สำหรับพื้นที่ตำบลสวนหลวงได้รับการคัดเลือกคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) จำนวน 2 ราย คือ นายวุฒิชัย ศรีช่วย เลขที่ 150 ม.3 และ นางแอบ อินทร์หนู เลขที่ 89/2 ม.13 ตำบลสวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

                                                   

                                                          ////////////////////////////////

                            นางสาววิสา บัวทิพย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ // ภาพ

                           พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                             12 พฤศจิกายน 2564

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 19 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**