ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
กิจกรรมเด่น
กิจกรรม : อบต.สวนหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์

รายละเอียด :
    

อบต.สวนหลวงจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์                                                                                        วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ม.๔ ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช  ดร.องอาจ หนูทองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการเข้าแถวเคารพธงชาติในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ ดร.องอาจ หนูทองแก้ว เปิดเผยว่าตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นรูปธรรมและมีผลต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ในการประชุมหัวหน้าส่วยราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้แทนกระทรวง ทุกกระทรวงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานให้เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ อาทิ การเข้าแถวเคารพธงชาติ การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ของหน่วยงาน การทำความสะอาดถนน การกำจัดวัชพืช บริเวณสถานที่ต่างๆใกล้หน่วยงาน การพัฒนาสวนสาธารณะ การดำเนินการกิจกรรม มีแล้วแบ่งปัน การปลูกต้นไม้ เป็นต้น สำหรับกิจกรรมในวันนี้หลังจากการเข้าแถวเคารพธงชาติคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วยตำบลสวนหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำสัปดาห์ โดยหมุนเวียนปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีความสม่ำเสมอและต่อเนื่องยั่งยืน

 

                                                       ////////////////////////////////////////////////////////

                                           พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง //รายงาน

                                                               ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565    อ่าน 4 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**