ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ
  รายละเอียด :

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการคัดแยกขยะ

ในวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562  

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง 

จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรม 

จำนวน  50  คน โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง

ที่ สำนักปลัด อบต.สวนหลวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กันยายน 2562 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวน 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 198 คน