ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมประชาคมตำบลสวนหลวง
  รายละเอียด :

ขอเชิญสมาชิกประชาคมตำบลสวนหลวงทุกท่าน (ประชาชนตำบลสวนหลวง ทุกคน) เข้าร่วมประชุมประชาคมตำบลสวนหลวง ในวันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เพื่อพิจารณาคัดเลือกสมาชิกประชาคมตำบลสวนหลวง ร่วมเป็น

                    1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                    2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

                     3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

                                        

                                                                                                     งานนโยบายและแผน

                                                                                                    ผู้ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 183 คน