ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงเปิดรัสมัครเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คูณสมบัติ

          เด็กที่มีอายุครบ  3 ปีบริบูรณ์

สามารถสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กทั้ง 3 ศูนย์

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสะกา

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางไทร

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพังยอม

 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 613 คน