ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : บันทึกรายงานการประชุม คก.พัฒนาฯ ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 บันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

วันที่  24  พฤษภาคม  2564  เวลา  09.30  น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน