ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1 /2564
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสุนนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ 1/2564

จัดทำ(ร่าง)แผนพัมนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565

เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

วันจันทร์

ที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน