ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2564
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 3 สิงหาคม 2564

พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน