ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด :

งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคาร ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากาก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องการการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด

                                                       

                                                                                     ///////////////////////////////////

                                                  ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                                    ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน