ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2564
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ 2/2564

จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

จัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 25666-2570) 

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน