ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการยืนยันสิทธ์การมีชีวิตอยู่ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการยืนยันสิทธ์การมีชีวิตอยู่ผู้สูงอายุ /ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ลดการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก งานพัฒนาพัฒนาชุมชน อบต.สวนหลวง จึงขอแจ้งยกเว้นการยืนยันสิทธ์การมีชีวิตอยู่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565โดยปีงบประมาณ 2565 ผู้สูงอายุ /ผู้พิการในพื้นที่ตำบลสวนหลวง ไม่ต้องมาดำเนินการยืนยันสิทธ์ ที่ อบต.สวนหลวง ทั้งนี้ งานพัฒนาชุมชน จะดำเนินการตรวจสอบการมีชีวิตกับทางทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเอง กรณีผู้สูงอายุ หรือ ผู้พิการที่ได้ย้ายภูมิลำเนาออกจากพื้นที่ตำบลสวนหลวง หรือ ย้ายเข้ามาในพื้นที่ตำบลสวนหลวง และยังไม่แจ้งให้ทาง อบต.สวนหลวงทราบ ขอให้มาติดต่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 กรณีผู้พิการขอให้ท่านสำรวจวันหมดอายุของบัตรผู้พิการ ถ้าบัตรหมดอายุ ท่านต้องไปดำเนินการต่ออายุบัตรได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำบัตรใหม่มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ อบต.สวนหลวง ต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาพัฒนาชุมชน อบต.สวนหลวง โทร. 075-362177 ต่อ 14 ในวันเวลาราชการ

                       

                                                                        //////////////////////////////////////////////////

                                               พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                                     8 กันยายน 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน