ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
  รายละเอียด :

งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากาก เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ อย่างเคร่งครัด

                                    

                                                               ////////////////////////////////

                                                     ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                                ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 130 คน