ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2564
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ 3/2564

เพื่อจัดทำ(ร่าง)แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันศุกร์

วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 133 คน