ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2564
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ 2/2564

พิจารณาให้ความเห็นชอบ(ร่าง)รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เวลา 08.30 น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 114 คน