ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับโอน ( ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่องรับโอน ( ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร สำหนักงานปลัด อบต.สวนหลวง โทร .075-362177 ต่อ 12 (ในวันเวลาราชการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 150 คน