ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 1/2565
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ 1/2565

พิจารณาให้ข้อคิดเห็น(ร่าง)รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันศุกร์

วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 90 คน