ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่2/2565
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลว

ครั้งที่ 2/2565

เรื่อง พิจารณา ให้ความเห็นชอบ

(ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561-2565) ครั้งที่ 5

วันที่  15 กุมภาพันธ์  2565

เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 72 คน