ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบลสวนหลวง
  รายละเอียด : อบต.สวนหลวง จะจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗) เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของราษฎรในพื้นที่ จึงจัดให้มีการประชาคมและขอเชิญท่านที่เป็นสมาชิกประชาคมหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาที่กำหนด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 686 คน