ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สวนหลวง
  รายละเอียด :

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.สวนหลวง

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เสียสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

 ตามที่ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.สวนหลวง เขตเลือกตั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕  นั้น ด้วยปรากฎว่ามีผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิดังกล่าว โดยไม่ได้แจ้งเหตุหรือแจ้งแล้วแต่มิใช่เหตุจำเป็นตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้นั้นเสียสิทธิ ตามมาตรา ๓๗ แห่ง พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕ (ซึ่งสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อดังกล่าวได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง)

 

                                                         นายพิชัย ชูกลิ่น // รายงาน

Slot Deposit Pulsa Tanpa Potongan
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 564 คน