ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๕
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่ออกจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐ -๑๕.๐๐ น.พร้อมกันทั้งทุกหมู่บ้าน ตามสถานที่ดังต่อไปนี้

หมู่ที่ ๑ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑   //   หมู่ที่ ๒ ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔ ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ ๔   // หมู่ที่ ๕ ณศาลาประชุมหมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๖ ณ ศาลาประชุมหมู่ที่ ๖ // หมู่ที่ ๗ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๗

หมู่ที่ ๘ ณ ศาลาประชุม ม.๘ // หมู่ที่ ๙ ณ วัดพังยอม

หมู่ที่ ๑๑ ณ ศาลาประชุมที่ ๑๑ // หมู่ที่ ๑๓ ณ ที่ทำการกำนันม.๑๓

ทั้งนี้ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการนำหลักฐานบัตรประชาชนไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพตามวันเวลาดังกล่าว

 

 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 418 คน