ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การจ่ายเบี้ยยังชีพและผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕
  รายละเอียด :

ด้วย อบต.สวนหลวง กำหนดลงพื้นที่จ่ายเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 ในวันศุกร์ ที่ 4 พ.ค 55 เวลา 13.30 น.พร้อมกันทุกหมู่บ้าน

 

 

       ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 04 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 473 คน