ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมจัดเวทีประชาเสวนา
  รายละเอียด :

พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญเข้าร่วมจัดเวทีประชาเสวนา เรื่อง แสดงความคิดเห็น สาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการแก้ไขเพื่อหาข้อยุติข้อขัดแย้งนำสู่การปรองดองของคนไทย  ในวันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณวัดพังยอม ม.๙ ต.สวนหลวง ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้ช่วยทุกหมู่บ้าน ประธานกองทุน กข.คจ ฯลฯและประชาชนผู้สนใจ เพื่อเสนอความคิดเห็นถึงสาเหตุความขัดแย้งและวิธีการแก้ไขเพื่อหาข้อยุติการขัดแย้งนำสู่การปรองดอง

 

                           ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 404 คน