ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญอ่านวารสารประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงในรอบปี ๒๕๕๔ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้แก่ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 457 คน