ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ประเภทพนักงานจ้างภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ - ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหนน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา - ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา ****************************** ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติม ที่ 075-362571 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 446 คน