ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี
  รายละเอียด : อบต.สวนหลวง จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จึงกำหนดการออกประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟัง รวบรวม ปัญหา ความต้องการ โครงการประชาชนแต่ละหมู่บ้าน พร้อมเรียงลำดับความสำคัญ รายละเอียดการประชุมแต่ละหมู่บ้าน ดังเอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 313 คน