ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องโครงสร้างและการจัดงค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินเงินสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมลข่าวสารของอบต.สวนหลวง
  รายละเอียด :

ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องโครงสร้างและการจัดงค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินเงินสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมลข่าวสารของอบต.สวนหลวง

                                   ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 178 คน