ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
  รายละเอียด :

 รายงานการประชุม

คณะกรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  วันที่ ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 166 คน