ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
  รายละเอียด :

 บันทึกการประชุม

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑  วันที่ ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐ น.

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 173 คน