ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการประชุมคณะติดตามและประเมินผลฯ
  รายละเอียด :

 บันทึกการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  วันที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 166 คน