ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

ประกาศ  ณ วันที่  20  เดือน  กันยายน  2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 141 คน