ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมการประชุมชี้แ
  รายละเอียด :

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการเลือกตั้ง โทร.075-362177 ต่อ 12 ในวันเวลาราชการ

     

                                                             ////////////////////

                                      พิชัย ชูกลิ่น ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สวนหลวง // รายงาน

                                                                       5 ตุลาคม 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน