ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  รายละเอียด : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๐-เดือนกันยาย ๒๕๖๑) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ผู้มารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จะเข้าระบบ TAS จาก URL หรือ QR Code และประเมินด้วยตนเอง โดยเมื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าระบบแล้ว จะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนทำแบบสำรวจ โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้นไม่มีการเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสำรวจใดๆทั้งสิ้น ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก วิธีที่ 1 เข้าระบบด้วย https://itas.nacc.go.th/go/eit/w3fy0h วิธีที่ 2 เข้าระบบด้วย QR
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 165 คน