ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 ต.ค. 2564
2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมการประชุมชี้แ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
05 ต.ค. 2564
3 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
20 ก.ย. 2564
4 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
18
14 ก.ย. 2564
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
10 ก.ย. 2564
6 ประชาสัมพันธ์ยกเว้นการยืนยันสิทธ์การมีชีวิตอยู่ผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ก.ย. 2564
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ก.ย. 2564
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ส.ค. 2564
9 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
19
23 ส.ค. 2564
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
03 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22