ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
34
15 ก.พ. 2564
2 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ2564
34
09 ก.พ. 2564
3 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 ธ.ค. 2563
4 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
42
22 ธ.ค. 2563
5 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 พ.ย. 2563
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ต.ค. 2563
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
12 ต.ค. 2563
8 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องรับสมัครเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ของอบต.สวนหลวง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 ต.ค. 2563
9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 4 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ต.ค. 2563
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3 ปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
25 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20