ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรืองรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พค65 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 มิ.ย. 2565
2 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรืองบัญชีผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 พ.ค. 2565
3 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการประจำเดือน พค 65 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
31 พ.ค. 2565
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 2 ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
29 มี.ค. 2565
5 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
99
18 มี.ค. 2565
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 มี.ค. 2565
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง เลื่อนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
28 ก.พ. 2565
8 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 ก.พ. 2565
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
165
07 ก.พ. 2565
10 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
21 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23