ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒
88
16 ส.ค. 2562
42 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
88
09 ส.ค. 2562
43 ประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
94
15 มิ.ย. 2562
44 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
100
07 มิ.ย. 2562
45 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
24 พ.ค. 2562
46 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
24 พ.ค. 2562
47 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบล ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
17 พ.ค. 2562
48 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ฯ ร่วมกับ ประชาคมตำบล ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
10 พ.ค. 2562
49 บันทึกการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ฯ ครั้งที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
08 พ.ค. 2562
50 บันทึกการประชุม คณะกรรมการสนับสนุน ฯ ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22