ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2571
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
24 ส.ค. 2564
12 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
43
23 ส.ค. 2564
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 ส.ค. 2564
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 1 /2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 ก.ค. 2564
15 อบต.สวนหลวงขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
18 มิ.ย. 2564
16 บันทึกรายงานการประชุม คก.พัฒนาฯ ร่วมกับ ประชาคมท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
116
24 พ.ค. 2564
17 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
123
15 ก.พ. 2564
18 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประกาศเรียกประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ2564
154
09 ก.พ. 2564
19 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
30 ธ.ค. 2563
20 งานกิจการสภา อบต.สวนหลวง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.สวนหลวง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
136
22 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22