ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7536-2177
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 ม.ค. 2565
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ธ.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่อง รับโอน ( ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
42
13 ธ.ค. 2564
4 ประกาศรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 ธ.ค. 2564
5 ประกาศ อบต.สวนหลวง เรื่องงดการให้บริการเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
52
15 พ.ย. 2564
6 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.สวนหลวง ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
08 พ.ย. 2564
7 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 พ.ย. 2564
8 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ต.ค. 2564
9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง เข้าร่วมการประชุมชี้แ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
05 ต.ค. 2564
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
20 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22